Ukončujeme prevádzku tejto služby

Môžem stále reklamovať tovar?

Zakúpený tovar možno vrátiť do 24 mesiacov od nákupu.

Ako nám tovar doručiť?

Tovar zasielajte na nižšie uvedenú adresu. Do zásielky priložte kópiu faktúry, prípadne identifikačné údaje, aby sme váš nákup mohli dohľadať v systéme. Ďalej uveďte dôvod reklamácie a aj spôsob, ako reklamáciu riešiť v prípade uznania (oprava, výmena) a samozrejme kontaktné údaje na vás.

Adresa pre doručenie:

Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám vám budú spätne uhradené v prípade uznania reklamácie. O priebehu reklamácie budete informovaní.

V žiadnom prípade nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku. Také zásielky nebudeme preberať.